HẠT HÚT ẨM POROCEL

 • Hot
  Hạt hút ẩm Alumina-desiccant_2Hạt hút ẩm Alumina Desiccant

  Hạt hút ẩm POROCEL DRYOCEL D848

  0 trên 5

  Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Ngọc – Nhà Phân Phối chính thức Porocel tại Việt Nam

  • Tên sản phẩm  : HẠT HÚT ẨM DRYOCEL D848 (POROCEL USA)
  • Tên gọi khác : Hạt tách ẩm, hạt hút ẩm nhôm hoạt tính, alumina desiccant, activated alumina 
  • Quy cách đóng gói : 22,7 kg / bao và 907, 2 kg / bao
  • Xuất xứ :USA, sản xuất tại Little Rock, AR USA
  • Kích cỡ :  3/16 ”, 1/8 ”, 1/16”
 • Hat-Hut-Am-Molecular-Sieve-3A

  Hạt hút ẩm Porocel Molecular Sieve 10A (Dynocel 641)

  0 trên 5

  Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Ngọc – Nhà Phân Phối chính thức Porocel tại Việt Nam

  • Tên sản phẩm : HẠT HÚT ẨM POROCEL MOLECULAR SIEVE  (USA)
  • Tên gọi khác : hạt molecular sieve, hạt sàng phân tử  
  • Quy cách đóng gói : 150 kg / phuy  và 907, 2 kg / bao
  • Xuất xứ :USA, sản xuất tại Little Rock, AR USA
  • Kích cỡ :  1/8 ”, 1/16”
 • Hat-Hut-Am-Molecular-Sieve-3A

  Hạt hút ẩm Porocel Molecular Sieve 3A (Dynocel 643)

  0 trên 5

  Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Ngọc – Nhà Phân Phối chính thức Porocel tại Việt Nam

  • Tên sản phẩm : HẠT HÚT ẨM POROCEL MOLECULAR SIEVE  (USA)
  • Tên gọi khác : hạt molecular sieve, hạt sàng phân tử  
  • Quy cách đóng gói : 150 kg / phuy  và 907, 2 kg / bao
  • Xuất xứ :USA, sản xuất tại Little Rock, AR USA
  • Kích cỡ :  1/8 ”, 1/16”
 • Hat-Hut-Am-Molecular-Sieve-3A

  Hạt hút ẩm Porocel Molecular Sieve 4A (Dynocel 644)

  0 trên 5

  Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Ngọc – Nhà Phân Phối chính thức Porocel tại Việt Nam

  • Tên sản phẩm : HẠT HÚT ẨM POROCEL MOLECULAR SIEVE  (USA)
  • Tên gọi khác : hạt molecular sieve, hạt sàng phân tử  
  • Quy cách đóng gói : 150 kg / phuy  và 907, 2 kg / bao
  • Xuất xứ :USA, sản xuất tại Little Rock, AR USA
  • Kích cỡ :  1/8 ”, 1/16”